Притча за линията

Един цар на име Акбар решил да зададе задача на министрите си. Той начертал една дълга права линия и  ги попитал:
— Как може да се направи тази линия по-къса, без човек да се докосва до нея?

Всички се почудили, но Бирбал, когото смятали за най-мъдрия човек в държавата, се приближил и начертал близо до първата линия, друга линия, по-дълга от нея.

Поуката, е че няма начин, да няма начин. Винаги си струва да се опита.

Коментари