Малко мъдрост от арабския свят

 Арабите са народ със семитски произход.  Историци твърдят, че още през 2 хилядолетие пр.н.е. населяват територията на Арабския полуостров, където сфоррмират древносемитски племена.  В наши дни  те населяват държави в Северна Африка и Западна Азия. Този древен народ е дал много от своята мъдрост на цял свят. Ето някой от най-известните им поговорки.

 "Думите, докато са в теб, са твой слуга, излязат ли от теб - стават твой господар."

"По-добре да живееш един ден с орлите, отколкото година с кокошките."

"Един преживян опит е по-добър от седем прочетени мъдрости."

"Дай на глупавия хиляда акъла – на него винаги ще му хареса само неговият."

"Стиснатият богаташ е по-беден от щедрия бедняк."

 "Ако нямаш това, което желаеш, пожелай това, което имаш."

"Не бъди като барабана – гръмогласен, а отвътре – празно."

"Малка е ползата от очите, ако умът е сляп."

"Дай на глупавия хиляда акъла, нему винаги ще му хареса само неговият."


 "Ветровете не духат така както корабите го желаят."

 "Един ден на умния е по-скъп от година на глупака."

 "За да запазиш тайната от враговете си, запази я от приятелите си."

 "Който е откраднал яйце, ще открадне и кокошка."

 "Който иска да направи нещо, намира средства; който не иска да го направи — намира причини."

"Ако си направил добро — скрий, ако са ти направили добро — разкажи."

 "Който не е обикнал миналата година, няма да обикне и тази."

"Не всичко, което блести, е злато."

"Бързаш ли, заобиколи."

"Който купува това, от което не се нуждае, продава това, което му трябва."

"Падни седем пъти, стани осем."

"Вярвай в Бога, но си завързвай камилите."

"Който има здраве, има надежда. А който има надежда, има всичко."
 снимка - amar-al-layl.tumblr.com

Коментари