5 Български стиха посветени на пролетта - част 2

ПРОЛЕТ
"Весело е на сърцето,
ето дойде пролетта.
Слънце грее на небето,
вредом лей се светлостта.
По полето, по горите,
под небесний синий свод,
вредом гледат ми очите
радост светла, нов живот."
Константин Величков


МИНЗУХАР
"Току-що пролетното слънце
изпрати първичка целувка на полето –
и ти прибърза, минзухарче,
да вирнеш хубава главица
към небето.
На младата пролет първа рожбо,
кому е твоята усмивка
росна, блага?
О, нивга младенец невинен
така благат не е поглеждал
майка драга!"
Пейо Яворов

ПРОЛЕТ
"Птичетата ясно пеят
покрай бистричките вади
и тук-там си вече блеят
агънцата по ливади.
Пролет! Всичко е засмяно!
И деца отрано стаят
по полето разцъфтяно
да си пеят и играят."
Иван Вазов
ТЯ ИДВА ДА ТИ КАЖЕ "УСМИХНИ СЕ"

Тя идва да ти каже “усмихни се”
и подканя те за нов живот.
Смело заявява “промени се”,
че щастието ти не е порок.
Но не със думи ти го казва,
а с магичните си сили
най-открито ти показва
радостта къде се крие.
Тя изпълва ти сърцето
с любов най-чиста, съкровена
и възвръща по лицето
красотата от забвение."
Пепи Урдова
ПРОЛЕТ
"Грей над нас, вълшебна пролет
с прояснени небеса!
Мир от теб сърцата молят,
както розите - роса.

Тя иде, с венец ароматен
окичила свойто чело,
и в наште поля и долини
лъхти с благодатно крило.


Дай след сълзите забрава,
нови дни за мирна слава,
нови дни за мирна слава,
възвести на родний край!"
Димчо Дебелянов

Коментари