Легенда за млечния път и Вахагн

Има една история от арменската митология, която гласи, че в началото на света бил хаосът. После се появили земята и небето. От техния съюз се родил първият бог.  Бог Вахагн. Сред пламъците на тръстиката се появил млад мъж с огнени коси, брадата му била от пламъци и очите му светели като малки слънца. Вахагн бил много красив и много силен. Той владеел  небето и светкавиците. Той се появил на този свят за да изпълни една много значима мисия. Трябвало да спаси хората от страшни летящи

дракони, наречени вишаби, които били страховити създания и владеели гръмотевичните бури и виелици. Те живеели в планините, много високо в облаците.
Вишабите причинявали на хората хиляди бедствия и страдания. Когато те скачали върху земята, ставали страшни земетресения, а когато им станело студено си правели вулкани, за да се стоплят.  Ваханг  се борел със злите вишаби, за да ги унищожи. При една от битките в небето му дотрябвал огън. Той взел наръч слама и поискал да го запали от слънцето, но сламките се разхвърчали и така се образувал Млечния път в небето. Вахагн решил да подмамва вишабите един по един, за да ги убие. След много страшни битки той ги избил всичките и по света зацарували мир и ред.
източник -  mysticallegends.wordpress.com

Коментари